1
Bạn cần hỗ trợ?

Thực hiện phần việc của chúng tôi để giúp khôi phục trái đất của chúng ta: Phương pháp tiếp cận toàn diện để quản lý vòng đời sản phẩm bền vững

Khôi phục trái đất

Vào thời điểm này năm ngoái, nước trong các con kênh ở Venice, Ý, đang trong vắt. Lưu lượng tàu thuyền giảm đáng kể cuối cùng đã tạo điều kiện cho phù sa lắng xuống. Các bãi cỏ mọc um tùm trở nên đa dạng sinh học hơn, cho phép các loài bản địa phát triển mạnh. Và trên quy mô lớn nhất, chất lượng không khí và nước được cải thiện trên khắp thế giới do tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch giảm mạnh và sau đó là việc giảm phát thải khí nhà kính.

Những câu chuyện này chứng minh rằng chúng ta có thể thực hiện những thay đổi có ý nghĩa để bảo tồn vẻ đẹp và sức sống của hành tinh của chúng ta. Họ truyền cảm hứng cho hy vọng, điều này rất quan trọng để thúc đẩy chúng ta đưa ra những lựa chọn tốt hơn và phấn đấu để đạt được kết quả tốt hơn những gì được dự đoán ngày nay. Tuy nhiên, trong khi tự nhiên là mạnh mẽ, có một điểm không thể quay trở lại . Chúng ta không được nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế của mình. Thay vào đó, chúng ta phải chuyển sự tích cực này thành hành động lớn hơn.

Chủ đề của Ngày Trái đất năm 2021 là “Khôi phục Trái đất của chúng ta” , nghiên cứu các quá trình tự nhiên, công nghệ xanh mới nổi và tư duy đổi mới có thể khôi phục các hệ sinh thái trên thế giới. Nó mời gọi chúng ta suy nghĩ về các sáng kiến ​​kinh tế vòng tròn và sử dụng các nguồn năng lượng và vật liệu thay thế tái tạo nhanh hơn, đồng thời nắm lấy những ý tưởng táo bạo có thể giúp chúng ta suy nghĩ và hành động bền vững hơn.

Lồng ghép các thực tiễn bền vững vào vòng đời sản phẩm và giải pháp của Zebra là chìa khóa cho cam kết về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) của chúng tôi . Trong hành trình học hỏi không ngừng của mình, chúng tôi nhận thấy rằng việc áp dụng một cách tiếp cận toàn diện để quản lý vòng đời của các sản phẩm của chúng tôi sẽ giúp đảm bảo cả thế hệ hiện tại và tương lai đều có thể phát triển.

Phương pháp tiếp cận toàn diện là gì?

Trong lĩnh vực kỹ thuật, phương pháp tiếp cận toàn diện là phương pháp kết hợp các phương pháp thực hành và kỹ năng khác nhau để hoàn thành hoặc đạt được một dự án hoặc mục tiêu cụ thể, tương ứng. Mỗi quy trình làm việc có chiến thuật, quyết định và rào cản riêng nhưng tất cả đều hội tụ ở cùng một điểm. Cách tiếp cận này cho phép chúng tôi xem xét các thách thức riêng lẻ liên quan đến từng vòng đời sản phẩm của chúng tôi một cách tổng thể, giúp tối đa hóa khả năng giải quyết chúng.

Đánh giá vòng đời (LCA) là một phương pháp luận để phân tích các tác động môi trường tiềm ẩn của sản phẩm từ nguồn cung cấp nguyên liệu cho đến khi thải bỏ. Bằng cách xem xét sâu hơn dấu ấn sinh thái của công nghệ, cụ thể là phần cứng, chúng tôi nhận ra những thách thức của việc suy giảm tài nguyên và sử dụng năng lượng cũng như tầm quan trọng của việc quản lý vật liệu. Để giải quyết những thách thức này, chúng tôi đang đưa tính bền vững vào mọi khía cạnh của vòng đời sản phẩm của mình một cách tổng thể.

Doanh nghiệp có thể học được gì từ LCA

Việc xác định giai đoạn nào trong chu kỳ sống của sản phẩm có dấu ấn sinh thái lớn nhất cho phép các doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt. Ví dụ: thông qua LCA của riêng chúng tôi đối với một số sản phẩm Zebra, chúng tôi đã phát hiện ra rằng các giai đoạn sản xuất và sử dụng trong vòng đời sản phẩm của chúng tôi có tác động lớn hơn đến lượng khí thải carbon – nhiều hơn các giai đoạn khác như tạo mẫu hoặc phân phối. Thông tin này hữu ích trong việc xác định nơi phân bổ các nguồn lực nghiên cứu và phát triển (R&D) để tìm hiểu nơi chúng ta có thể đạt được những bước tiến lớn nhất về tính bền vững trong khi duy trì hiệu quả chi phí.

Bạn có thể đã nghe nói về kỹ thuật giá trị hoặc cách tiếp cận để đạt được chức năng cần thiết của sản phẩm hoặc giải pháp với chi phí thấp nhất có thể. Nhưng bạn đã nghe nói về kỹ thuật tái sử dụng hoặc sử dụng và cấu hình lại các nội dung hiện có để trở nên hoạt động cho một mục đích cụ thể chưa? Cả kỹ thuật giá trị và tái sử dụng đều có thể thúc đẩy hiệu quả và giảm chi phí, tất cả trong khi vẫn duy trì cùng chất lượng đặc biệt mà chúng tôi tự hào.

Kỹ thuật tái sử dụng phổ biến với những người thực hành Scaled Agile Framework® (SAFe) , đặc biệt là các nhà phát triển phần mềm tìm kiếm cơ hội để sử dụng lại mã thay vì bắt đầu từ đầu. Loại kỹ thuật này cũng rất quan trọng đối với phần cứng, vì thiết kế sản phẩm từ vật liệu tái chế hoặc sản phẩm có thể tái chế giúp giảm lãng phí vật liệu và tối đa hóa tính bền vững của sản phẩm.

Cuối cùng, mọi sản phẩm sẽ hết tuổi thọ. Việc sản phẩm được sử dụng và thải bỏ như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào cách nó được thiết kế. LCA cho phép các doanh nghiệp tập trung hơn vào việc tích hợp tính bền vững vào giai đoạn đầu của thiết kế sản phẩm để đến cuối vòng đời sản phẩm không cần phải chôn lấp hoặc đốt.

Ví dụ: nhiều thiết bị máy tính, in và quét di động cấp doanh nghiệp của Zebra có tuổi thọ hoạt động tối thiểu từ 5 đến 10 năm (so với tuổi thọ từ 1 đến 2 năm của các thiết bị cấp tiêu dùng ngắn hơn nhiều). Bằng cách tạo ra các sản phẩm đáng tin cậy, có thể sử dụng được, có thể sửa chữa và có thể trải qua các bản cập nhật phần mềm, các nhà sản xuất như Zebra có thể kéo dài tuổi thọ của sản phẩm và ngăn chặn nhu cầu tái chế và / hoặc thải bỏ vào các bãi chôn lấp. Ngoài ra, việc thiết kế sản phẩm để đáp ứng các quy định hiện tại và tương lai sẽ tăng thêm giá trị cho khách hàng hôm nay, ngày mai và hơn thế nữa.

Cách các LCA của Zebra đang thúc đẩy hành động mang lại lợi ích cho khách hang, đối tác và hành tinh

Zebra đang thực hiện nhiều bước khác nhau để giảm tác động đến môi trường của các giải pháp và hoạt động tổng thể của chúng tôi. Ví dụ:

  • Chúng tôi đã triển khai mô hình kinh tế vòng tròn mang lại sức sống mới cho các thiết bị cũ hơn với Chương trình thiết bị tân trang được chứng nhận Zebra của chúng tôi – cho dù mua hay thuê – và có các mục tiêu để tăng tính khả dụng của thiết bị bổ sung trong danh mục thiết bị kinh tế tròn. Tương tự, chúng tôi cung cấp chương trình mua lại thiết bị và chương trình tái chế để đảm bảo chúng tôi giúp khách hàng sử dụng lại thiết bị thông qua Chương trình tái chế an toàn với môi trường của chúng tôi.
  • Các kỹ sư đóng gói của chúng tôi đang làm việc để giảm số lượng bao bì và không ngừng tăng cường sử dụng các vật liệu tái chế và phân hủy sinh học. Chúng tôi cũng cam kết loại bỏ chất thải bao bì. Để thực hiện điều này, Zebra đang giảm sử dụng nhựa dùng một lần và nhựa dùng một lần trong bao bì của chúng tôi và hiện đang đánh giá những thay đổi khác có thể được thực hiện.
  • Chúng tôi đang chủ động tìm kiếm để thiết kế các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn về tính bền vững. Cho đến nay, một số máy tính bảng chắc chắn của chúng tôi đã đạt được chứng nhận EPEAT, bao gồm cả danh mục đầu tư L10 và ET51 / 56 phổ biến . EPEAT là một tiêu chuẩn độc lập của bên thứ ba đánh giá các sản phẩm thuộc các danh mục cụ thể và xếp hạng chúng dựa trên nhiều tiêu chí về tính bền vững để đưa ra xếp hạng đồng, bạc hoặc vàng.
  • Để giúp các nhà tái chế tháo dỡ và tái chế một cách an toàn các vật liệu khác nhau được sử dụng trong các thành phần phần cứng của Zebra, chúng tôi công bố Thông tin Tái chế Sản phẩm cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi. Phương pháp thiết kế mô-đun của chúng tôi tăng cường khả năng tái chế và các bộ phận bằng nhựa nặng hơn 25 gam được đánh dấu phù hợp theo yêu cầu ISO 11469 .
  • Hạn chế và kiểm soát các chất độc hại đã trở thành đối tượng thuê cốt lõi trong chiến lược tuân thủ sản phẩm của Zebra. Chúng tôi đang tiếp tục giảm tác động đến môi trường của mình bằng cách tự nguyện loại bỏ PVC dẻo khỏi áo cáp bên ngoài vì nó tạo ra những thách thức về tái chế và quản lý cuối vòng đời. Đặc điểm kỹ thuật tuân thủ toàn cầu của Zebra phác thảo danh sách các chất được kiểm soát và hạn chế ở mức phần triệu (ppm). Không có chiến lược quản lý nguyên liệu nào là hoàn chỉnh nếu không tổng hợp danh sách đầy đủ các chất tạo nên sản phẩm và công khai. Zebra yêu cầu các nhà cung cấp của mình cung cấp đầy đủ thông tin công bố về nguyên vật liệu, do đó minh bạch đầy đủ về các nguyên liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất sản phẩm của chúng tôi.
  • Zebra cam kết đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng bắt buộc trong các danh mục sản phẩm hiện hành và đang thiết kế các mô hình mới hơn để tiết kiệm năng lượng hơn. Trong các danh mục sản phẩm hiện hành (ví dụ: máy tính bảng và máy in ), sản phẩm của chúng tôi được xếp hạng Energy Star và bộ nguồn bên ngoài của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng Cấp VI nghiêm ngặt hơn. Pin được sử dụng trong các sản phẩm của Zebra được thiết kế để có thể sạc đủ cho cả ca làm việc mà không cần sạc lại. Chúng tôi cũng cung cấp một Power Precision công cụ để cung cấp cho khách hàng, nhóm CNTT của họ và người dùng cuối khả năng hiển thị về việc sử dụng pin và số chu kỳ sạc đã hoàn thành. Điều này giúp người quản lý thiết bị dự đoán tốt hơn tuổi thọ của từng viên pin trong đội và xác định khi nào cần thay pin.

Một người bi quan nhìn thấy một chiếc ly rỗng một nửa, một người lạc quan thấy nó đầy một nửa. Một kẻ cơ hội nhìn thấy nó hoàn toàn đầy – một nửa là nước và một nửa là không khí. Tại Zebra, chúng tôi xem mọi thử thách là cơ hội. Bằng cách tiếp cận toàn diện đối với kỹ thuật và ưu tiên tính bền vững trong mọi quyết định chúng tôi đưa ra về thiết kế sản phẩm và giải pháp của mình, chúng tôi đang thực hiện cam kết giải quyết các vấn đề cho người dân, đối tác, khách hàng và hành tinh của chúng tôi.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2022 Mã Vạch Siêu Thị. Tư vấn mua hàng THU HOÀI.