1
Bạn cần hỗ trợ?

Quy định, quy trình nhập khẩu cân điện tử

Để làm thủ tục nhập khẩu cân điện tử cần làm thủ tục hải quan cho các mặt hàng đo lường nói chung, và cân điện tử nói riêng. Để làm thủ tục nhập khẩu bạn cần tham khảo thông tư điều 4 thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ. Ngoài ra cần nắm rõ các tra mã HS cân điện tử và quy định, quy trình nhập khẩu cân điện tử.

I. Tra mã HS cân điện tử

Cân điện tử thuộc nhóm 8423. Có thể tham khảo 1 số mã hs code như sau:

Mã HS Mô Tả Món Hàng
  8423 Cân (trừ loại cân đo có độ nhậy 5 cg hoặc nhậy hơn), kể cả máy đếm hoặc máy kiểm tra, hoạt động bằng nguyên lý cân; các loại quả cân.
      842310 Cân người, kể cả cân trẻ em; cân sử dụng trong gia đình:
             84231010 Hoạt động bằng điện
             84231020 Không hoạt động bằng điện
      842320 Cân hàng hóa sử dụng trong băng truyền:
             84232010 Hoạt động bằng điện
             84232020 Không hoạt động bằng điện
      842330 Cân trọng lượng cố định và cân dùng cho việc đóng gói vật liệu với trọng lượng xác định trước vào bao túi hoặc đồ chứa, kể cả cân phễu:
             84233010 Hoạt động bằng điện
             84233020 Không hoạt động bằng điện
      842381 Cân trọng lượng khác:Có khả năng cân tối đa không quá 30 kg:
             84238110 Hoạt động bằng điện
             84238120 Không hoạt động bằng điện
      842382 Có khả năng cân tối đa trên 30 kg nhưng không quá 5.000 kg:
             84238211 Hoạt động bằng điện:Có khả năng cân tối đa không quá 1.000 kg
             84238219 Loại khác
             84238221 Không hoạt động bằng điện:Có khả năng cân tối đa không quá 1.000 kg
             84238229 Loại khác
      842389 Loại khác:
             84238910 Hoạt động bằng điện
             84238920 Không hoạt động bằng điện
      842390 Quả cân của các loại cân; các bộ phận của cân:
             84239010 Quả cân
             84239021 Bộ phận khác của cân:Của máy hoạt động bằng điện
             84239029 Của máy không hoạt động bằng điện

II. Quy định nhập khẩu cân điện tử

– Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (gọi tắt là phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu).

– Công văn số: 2538/GSQL-GQ1 về việc nhập khẩu cân điện tử dùng trong y tế.

– Công văn 2177/TĐ-ĐL hướng dẫn thực hiện thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013.

– Quyết định 2284/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2018 Công bố Bảng mã HS đối với phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu.

nhập khẩu cân điện tử
Nhập khẩu cân điện tử

Thủ tục nhập khẩu cân điện tử cần thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Đăng ký phê duyệt mẫu cân điện tử để được cấp phiếu tiếp nhận phê duyệt mẫu.
  • Bước 2: Nộp đăng ký phê duyệt mẫu cho Hải quan để được đem hàng về kho bảo quản.
  • Bước 3: Làm đăng ký thử nghiệm mẫu, mang mẫu đi thử nghiệm.
  • Bước 4: Lập hồ sơ kèm kết quả thử nghiệm để được cấp kết quả phê duyệt mẫu.
  • Bước 5: Nộp kết quả phê duyệt mẫu cho Hải quan để được thông quan.

III. Quy trình nhập khẩu cân điện tử

Để làm được thủ nhập khẩu cân điện tử, thiết bị đo khác thì đầu tiên phải kiểm duyệt mẫu trước khi nhập khẩu, nghĩa là bạn sẽ nhập mẫu về trước, sau đó:

Nộp hồ sơ và mẫu trực tiếp tại trụ sở Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Cân điện tử

Hồ sơ gồm:

+ Bản đăng ký phê duyệt mẫu phương tiện đo.

+ Bộ tài liệu kỹ thuật của mẫu.

+ Bản cam kết về chương trình phần mềm của phương tiện đo (áp dụng cho trường hợp phương tiện đo được vận hành, điều khiển theo chương trình phần mềm).

+ Bộ hồ sơ kết quả thử nghiệm, đánh giá mẫu.

+ Danh mục tài liệu về xây dựng và áp dụng biện pháp quản lý, kỹ thuật để bảo đảm phương tiện đo được sản xuất hoặc nhập khẩu phù hợp với mẫu đã phê duyệt.

Các văn bản cần tham khảo: thủ tục nhập khẩu cân điện tử, thiết bị đo khác.

Thông tư 23/2013/TT-BKHCN: Quy định về đo lường với phương tiện đo nhóm 2

Công văn 2538/GSQL-GQ1

Công văn 2177/TĐC-ĐL: hướng dẫn thực hiện thông tư 23/2013/TT=BKHCN

Đối với mặt hàng cần xin giấy phép của cơ quan chuyên ngành, nếu áp dụng cơ chế một cửa quốc gia, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra, miễn kiểm tra chuyên ngành dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan. Nếu giấy phép chưa áp dụng cơ chế một cửa quốc gia thì doanh nghiệp phải xuất trình giấy phép theo đúng quy định. Đề nghị bạn đọc tham khảo thực hiện, nếu còn chưa rõ thì liên hệ với cơ quan hải quan nơi dự kiến mở tờ khai để được giải đáp cụ thể.

Hiện nay, các loại cân điện tử phổ biến tại Việt Nam có một phần không nhỏ được nhập khẩu từ Trung Quốc. Nếu đây là nguồn nhập khẩu chính của các bạn thì bạn nên tham khảo dịch vụ nhập hàng Trung Quốc từ các công ty làm dịch vụ chuyên nghiệp để được hỗ trợ cụ thể nhất.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2020 Mã Vạch Siêu Thị. Tư vấn mua hàng THU HOÀI.